06:30 am – 23:00 pm

Ampli ITC T-120

-6.5%

✔120W RMS Mixer Amplifier ✔3 mic ✔2 aux ✔100V/70V and 4ohms

6.952.000  6.500.000 
0 out of 5

Ampli ITC T-120B

-5.3%

ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP CAO CẤP ITC Đặc điểm nổi trội của ITC T-120B 🔴Dòng sản phẩm ampli liền mixer, đầu ra 70V/100V, 4ohms. Bốn đường vào mic cân bằng, công suất 60W cho phiên bản T60 trải dài đến120W, 240W, 350W, 500W 🔴Kiểm soát âm thanh của mic, AUX, âm tép bass và âm lượng tổng dễ...

7.500.000  7.100.000 
0 out of 5

Ampli ITC T-350

-4.1%

✔350W RMS Mixer Amplifier ✔3 mic ✔2 aux ✔100V/70V and 4ohms

12.300.000  11.800.000 
0 out of 5

Ampli ITC T-550

-3.5%

✔500W RMS Mixer Amplifier ✔3 mic ✔2 aux ✔100V/70V and 4ohms

14.300.000  13.800.000 
0 out of 5

Ampli ITC T-60

Mới -10%

✔60W RMS Mixer Amplifier ✔3 mic ✔2 aux ✔100V/70V and 4ohms

5.335.000  4.800.000 
0 out of 5

Amply ITC T-240

-4%

✔240W RMS Mixer Amplifier, ✔3 mic ✔2 aux ✔100V/70V and 4ohms

10.100.000  9.700.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace IZA 2120-HZ

✔️Frequency Response : 55 Hz - 20 kHz (+0/–3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔️Amplifier Power: 2 x 120 W @ 70/100V ✔️THD+N: ≤ 0.3 % (at rated power) ✔️Dynamic Range: 88 dB ✔️Built-in Loudspeaker EQ: Bose FreeSpace® 3 systems, FS3 subwoofer, DS 16, DS 40 and DS 100 ✔️Input Channels Line Inputs: 2 unbalanced, 2 balanced Page Input: 1 balanced mic/line Auxiliary Input: 1 unbalanced line

25.300.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier

✔️THD+N: ≤ 0.3 % (at rated power) ✔️Amplifier Power: 2 x 120 W @ 70/100V ✔️Frequency Response: 55 Hz - 20 kHz (+0/–3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔️Dynamic Range: 88 dB ✔️Input Channels Analog: 1 unbalanced, 1 balanced AmpLink: 8 digital

20.020.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier

✔️THD+N: ≤ 0.5 % (at rated power) ✔️Amplifier Power: 2 x 120 W @ 4 Ω, 2 x 60 W @ 8 Ω ✔️Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (+0/–3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔️Dynamic Range: 88 dB ✔️Input Channels Analog: 1 unbalanced, 1 balanced AmpLink: 8 digital

17.820.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace® DXA 2120

✔️Amplifier Power: 2 x 120 W at 4 ohms , 2 x 65 W at 8 ohms, or 2 x 100 W at 70/100V ✔️Signal-to-Noise Ratio: 75 dB (below rated power, A-weighted) ✔️THD: ≤0.5 % (at full rated power) ✔️Dynamic Range: 80 dB ✔️Output Channels: 2 channels ✔️Input Channels Mic/Line Inputs: 4 balanced Line Inputs: 4 unbalanced Page Inputs: 1 balanced Direct Inputs: 1 balanced

36.300.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace® IZA 190-HZ

✔Amplifier Power: 2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω ✔Frequency Response: 40 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔THD+N: ≤0.3 % (at full rated power) ✔Dynamic Rang: 88 dB ✔Built-in Loudspeaker EQ: Bose FreeSpace DS 16 or DS 40, No EQ

13.860.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace® IZA 2120-LZ

✔Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (+0/–3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔Amplifier Power: 2 x 120 W @ 4 Ω, 2 x 60 W @ 8 Ω ✔THD+N: ≤ 0.5 % (at rated power) ✔Dynamic Range: 88 dB ✔Built-in Loudspeaker EQ: Bose FreeSpace® 3 systems, FS3 subwoofer, DS 16, DS 40 and DS 100

23.100.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace® IZA 250-LZ

✔Amplifier Power: 2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω ✔Frequency Response: 40 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔THD+N: ≤0.3 % (at full rated power) ✔Dynamic Rang: 88 dB ✔Built-in Loudspeaker EQ: Bose FreeSpace DS 16 or DS 40, No EQ

11.660.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace® ZA 190-HZ

  ✔Amplifier Power: 2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω,1 x 90 W @ 70/100 V ✔Frequency Response: 60 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔THD+N: ≤1 % (at full rated power) ✔Dynamic Range: 88 dB ✔Input Channels: 1 Unbalanced  

11.000.000 
0 out of 5

Bose FreeSpace® ZA 250-LZ

✔Amplifier Power: 2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω 1 x 90 W @ 70/100 V ✔Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz) ✔THD+N: ≤0.3 % (at full rated power) ✔Dynamic Range: 88 dB ✔Input Channels: 1 Unbalanced

8.800.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM4250

✔️Maximum Rated Power: 1000 W (250 W x 4 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 4 (balanced line level) ✔️Output Channels: 1 to 4 (configurable)

71.500.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM4250N

✔️Maximum Rated Power: 1000 W (250 W x 4 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 4 (balanced line level) ✔️Output Channels: 1 to 4 (configurable)

84.040.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM4500

✔️Maximum Rated Power: 1000 W (250 W x 4 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 4 (balanced line level) ✔️Output Channels: 1 to 4 (configurable)

82.500.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM4500N

✔️Maximum Rated Power: 2000 W (500 W x 4 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 4 (balanced line level) ✔️Output Channels: 1 to 4 (configurable)

95.040.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM8250

✔️Maximum Rated Power: 2000 W (250 W x 8 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 8 (balanced line level) ✔️Output Channels: 2 to 8 (configurable)

90.200.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM8250N

✔️Maximum Rated Power: 2000 W (250 W x 8 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 8 (balanced line level) ✔️Output Channels: 2 to 8 (configurabl

102.740.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM8500

✔️Maximum Rated Power: 4000 W (500 W x 8 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 8 (balanced line level) ✔️Output Channels: 2 to 8 (configurable)

101.200.000 
0 out of 5

Bose PowerMatch® PM8500N

✔️Maximum Rated Power: 4000 W (500 W x 8 channels at 4 ohms) ✔️Input Channels: 8 (balanced line level) ✔️Output Channels: 2 to 8 (configurable)

113.740.000 
0 out of 5

Bose PowerShare PS602

✔️Amplifier power: 2 x 300 W ✔️Maximum power per channel: 600 W @ 4-8 Ω, 70/100V ✔️Input channels: 2 unbalanced, 2 balanced ✔️Outputs: 2

34.100.000 
0 out of 5
Yêu cầu gọi lại
+
Gửi yêu cầu

Gọi Ngay: 090 456 0546

Tài khoản thành viên

Bạn đã có tài khoản thành viên tại Trueloa.com?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Thông tin đăng nhập của bạn quan trọng, vui lòng không chia sẻ cho bên thứ 3.